Verstandig kiezen voor industriële revamping

Hoe industriële herontwikkelingsprojecten best worden opgestart, voorbereid en gemanaged

Industriële bedrijven aarzelen soms of ze best hun bestaande infrastructuur hergebruiken en renoveren of eerder een nieuwbouw zetten. De keuze voor hergebruik kan ingegeven zijn door verschillende factoren zoals post-crisis voorzichtigheid, schaarste aan geschikte gronden, milieuregelgeving en investeringskosten. Maar kiezen voor renovatie of revamping is zelden eenvoudig. Aan het revampen van bestaande structuren zijn over het algemeen meer praktische beperkingen verbonden dan aan een nieuwbouw en de risico's worden vaak hoger ingeschat. Revamping brengt ook aanzienlijke technische uitdagingen met zich mee en leidt altijd tot een compromis.

In deze paper schetsen we de voor- en nadelen van het vernieuwen van een bestaande structuur – meestal een staalconstructie – en bespreken we een aantal aandachtspunten en best practices. We geven advies over hoe dergelijke herontwikkelingsprojecten het beste kunnen worden opgestart, voorbereid en gemanaged.

Ontvang uw gratis exemplaar